Δέσμευση για την επιχειρηματικότητα


Το ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο σήμερα βρισκόμαστε, κάνει τα νέα παιδιά να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη σε άλλες πατρίδες. Αυτή η κατάσταση έχει πληγώσει τη χώρα μας, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο, διότι επιφέρει συνέπειες σε πολλαπλούς τομείς: γήρανση του πληθυσμού, κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος και απουσία κινήτρων για διεύρυνση της επιχειρηματικότητας.

Η Νέα Δημοκρατία αποτελεί κατεξοχήν το κόμμα που κατέχει την τεχνογνωσία των λύσεων για αυτό το τόσο σπουδαίο πρόβλημα, δηλαδή η απεμπλοκή από το βάσανο της γραφειοκρατίας και η αξιοποίηση ακόμα και σήμερα χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να βοηθηθούν οι νεότεροι συμπολίτες μας που έχουν στόχο το επιχειρείν.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους, να τις συντηρήσουν και σταδιακά να τις μεγαλώσουν με τρόπο υγιή, τόσο για τους ίδιους όσο και για άλλους νέους συμπολίτες που θα βρουν μια θέση εργασίας.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια αρωγός πρέπει να είναι το κράτος, παρέχοντας φορολογικά κίνητρα και πάνω από όλα παρέχοντας σοβαρή μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Το τελευταίο αποτελεί το σπουδαιότερο φάρμακο καταπολέμησης της μαύρης εργασίας και διοχέτευσης περισσότερων χρημάτων στην πραγματική αγορά.

Σε αυτή τη διαφορετική πραγματικότητα η Ελλάδα, όχι μόνο θα κρατάει τα παιδιά της αλλά σαν νέα "σειρήνα" θα καλεί αυτούς που έφυγαν να επιστρέψουν.